Dokumentacja

Licencja produktów

Licencja standardowa.
 

Jest to umowa licencyjna między użytkownikiem a marką Judyta Kowalczyk – Brand Maintainer, prowadzoną pod firmą iClouders.

W tej licencji wyjaśniono, w jaki sposób można korzystać z produktów oraz innych materiałów dostępnych w sklepie, dalej zwanych Produktami do których licencję użytkownik uzyskuje od firmy iClouders.

Kupując i pobierając Produkty, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej umowy.

 

Przy pomocy Standardowej Licencji, można używać Produktów:

  • Do dowolnych celów prywatnych i niekomercyjnych, bez limitu.
  • Do celów komercyjnych bez limitu w ramach 1 marki lub 1 projektu.
  • W dowolnym rodzaju mediów (zarówno elektronicznych jak i drukowanych) bez daty wygaśnięcia, czy ograniczeń geograficznych.

 

Przy pomocy Standardowej Licencji, nie można Produktów:

  • Odsprzedawać.
  • Dzielić się nimi z osobami trzecimi, nawet nieodpłatnie.
  • Udostępniać z dołączeniem oryginalnych plików edytowalnych.

Na podstawie Licencji Standardowej użytkownik nabywa zgodnie z zakresem tej Licencji, prawo do używania produktów zgodnie z podanymi przykładami:

  • Przykłady wykorzystania w internecie i elektronicznie: kanały social media, strony internetowe, newslettery, dokumenty PDF, blogi, e-maile, prezentacje.
  • Przykłady wykorzystania w druku: reklamy, broszury, billboardy, wizytówki, artykuły w magazynach, książki, opakowania.

 

Wykorzystanie produktów autora Judyta Kowalczyk (z firmy iClouders) na Licencji Standardowej, jest ograniczone do 300 szt. usług lub produktów w ramach 1 marki lub 1 projektu oraz 5000 szt. wydruków (ogółem).

 

Inne wymagają rozszerzenia licencji.

W tej sprawie proszę kontaktować się e-mailowo: judytakowalczyk@iclouders.pl.

 

LICENCJA DOTYCZY TYCH PRODUKTÓW, PRZY KTÓRYCH JEST DO NIEJ LINK.